Poslovni podaci

Pun naziv kompanije: “NO-NO Club” d.o.o.

Matični broj: 17458264
PIB: 102685384

Adresa:
Ustanička 63,
11050 Beograd,
PAK: 164602

Brojevi tekućih računa:
265-1780310000047-97, Raiffeisenbank a.d. Beograd
180-1741210034553-73, Alpha bank a.d. Beograd
205-45256-23, Komercijalna banka a.d. Beograd
275-220027434-24, Société Générale banka Srbija a.d. Beograd